Headless projectmanagement biedt interessante kansen
Business4 mei 2021

Headless projectmanagement biedt interessante kansen

Steeds vaker kiezen onze klanten voor een headless oplossing in plaats van een alles-in-1-platform. Nu vraagt een headless aanpak toch een iets andere inrichting en planning van het project. In dit artikel geeft Leo Wessels een inkijkje in de verschillende fasen van een headless project en laat hij zien waar interessante kansen liggen.

Headless architectuur

Een headless aanpak geeft onze klanten de mogelijkheid om te kiezen voor een flexibele en krachtige best-of-breed-architectuur: een combinatie van de allerbeste SaaS-diensten die op de markt verkrijgbaar zijn. Deze architectuur rust op drie pijlers:

  1. De kern van de oplossing bestaat uit headless diensten voor het aanbieden van content, commerce en zoek-functionaliteit. Dit zorgt voor schaalbaarheid en kanaal-onafhankelijkheid.
  2. We ontwikkelen op basis van Jamstack-technologie. Dit zorgt voor websites en apps die een uitstekende performance koppelen aan een kortere ontwikkeltijd.
  3. Doordat we uitsluitend werken met SaaS-oplossingen, is iedere afzonderlijke dienst van een headless architectuur al klaar voor gebruik. Dat verkort de time-to-market van het project aanzienlijk. Verder zijn SaaS-oplossingen goed schaalbaar, hebben ze een hoge beschikbaarheid en zijn upgrades onderdeel van de dienstverlenings. 

Headless architectuur verschilt van het bekende Digital Experience Platform (DXP). Desondanks heeft een headless project in grote lijnen dezelfde opzet als een alles-in-1-platform. Dit betekent voor ons dat we ook voor headless onze beproefde Think, Craft, Evolve-aanpak inzetten.

Headless architectuur verschilt van het bekende Digital Experience Platform (DXP). Desondanks heeft een headless project in grote lijnen dezelfde opzet als een alles-in-1-platform

Onze beproefde Think, Craft, Evolve-aanpak
Onze beproefde Think, Craft, Evolve-aanpak

Think-fase 

Elk project begint bij de basis: de strategische doelstellingen die aan het project ten grondslag liggen. We organiseren tijdens de Think-fase verschillende interactieve sessies waarin we samen met de opdrachtgever een nieuw concept uitwerken. Je merkt hierbij een duidelijk verschil in de prioriteiten en doelen tussen organisaties die voor een headless aanpak gaan en organisaties die voor een alles-in-1-platform kiezen. 

Headless aandachtspunten

Typische aandachtspunten bij headless projecten zijn bijvoorbeeld performanceverbetering van de website en daardoor een betere conversie, het voorkomen van vendor lock-in en een snellere ontwikkelcyclus. Door deze doelen in de beginfase in kaart te brengen en zoveel mogelijk te kwantificeren, is het mogelijk om in een latere fase te meten in hoeverre ze zijn behaald.

Services-architectuur

Een terugkerend onderdeel bij headless is het vaststellen van de services-architectuur. Met talloze SaaS-diensten voor zoekfunctionaliteit, contentmanagement, digital asset management, personalisatie, customer data, e-mailmarketing en e-commerce is er heel wat te kiezen. Welke services sluiten het beste aan bij de wensen op het gebied van functionaliteit en prijsvoering? Daarnaast is de integratie van de gekozen cloudservices een belangrijk vraagstuk. Met als voordeel dat deze services gebouwd zijn met het oog op integratie (API-first).

Craft-fase 

De Craft-fase van een project begint met het neerzetten van de infrastructuur, de software en het ontwikkelproces. Hierna volgt het ontwerpen, bouwen en testen, allemaal agile. (Een beetje kort door de bocht, maar dit zijn de belangrijkste stappen.) De SaaS-oplossingen die je bij headless inzet hebben als groot voordeel dat de infrastructuur en de software direct beschikbaar zijn. Verder zijn er aanzienlijk minder vraagstukken rond installatie, schaalbaarheid en failover. Hierdoor wordt de doorlooptijd flink verkort, ondanks het feit dat integratie van de gekozen SaaS-oplossingen extra aandacht vraagt.

De SaaS-oplossingen die je bij headless inzet hebben als groot voordeel dat de infrastructuur en de software direct beschikbaar zijn.

Maatwerk eenvoudiger en sneller

Alles-in-1-platforms bieden over het algemeen veel standaardfunctionaliteiten. Daar staat tegenover dat maatwerkaanpassingen vaak lastiger zijn en daardoor een langer ontwikkel- en uitrolproces vragen. Bij headless heeft maatwerk minder tijd nodig. Met Jamstack wordt bij iedere wijziging de nieuwe applicatie automatisch gebouwd en uitgerold. De tijdwinst die je hiermee boekt, zorgt dat je aanpassingen eerder kunt testen. Dit helpt je om de projectdoelstellingen goed op het vizier te houden. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch testen van de Google Lighthouse-score van een website na iedere codewijziging om zicht te houden op de performancedoelen.   

Eerder starten met invoer content

Bij een traditionele alles-in-1-oplossing zijn tekst en lay-out aan elkaar gekoppeld. Daardoor kun je pas starten met het invoeren van de teksten als de website is gebouwd en het project zich in de testfase bevindt. Bij een headless CMS wordt dezelfde content voor meerdere kanalen gebruikt. Dit betekent dat de uiteindelijke lay-out van websites, apps en socialmediakanalen waarop de content verschijnt niet bepalend mag zijn. Hierdoor kun je al starten met de invoer van tekst en andere content zodra het contentmodel gereed is. Bij de projectplanning van een headless oplossing heeft de projectmanager dus de mogelijkheid om het invoeren van de content eerder te starten en zo de druk op het einde van het project te verminderen. 

Bij de projectplanning van een headless oplossing heeft de projectmanager dus de mogelijkheid om het invoeren van de content eerder te starten en zo de druk op het einde van het project te verminderen.

Evolve-fase 

De Evolve-fase start zodra de nieuwe oplossing in gebruik genomen is. In deze fase draait het om het monitoren en analyseren van de resultaten en het verder doorontwikkelen van de oplossing. Denk daarbij aan het optimaliseren van bepaalde marketingaspecten van de website met A/B-testen, aan SEO of aan het verhogen van de conversie. Functionaliteiten toevoegen, het oplossen van eventuele fouten en het verbeteren van de snelheid vallen eveneens binnen deze fase.

Data verzamelen

Wat ga je doorontwikkelen en hoe? Een onderbouwde beslissing vraagt om een totaaloverzicht met zowel alle gegevens van het gebruik als die van de werking. Voor goede data over het gebruik bestaan handige SaaS-diensten die een geïntegreerd klantbeeld bieden. Voor data over de werking is het zaak om een monitoringdashboard in te richten. Het mag duidelijk zijn dat de betrouwbaarheid van de data staat of valt met een goede integratie van de verschillende services. Daarom moeten monitoring en gegevensverzameling al tijdens de eerdere fases van het project aan bod komen.

Positief effect op planning en resultaat

Zoals je hebt gezien, zijn er naast de nodige overeenkomsten ook een aantal interessante projectmatige verschillen tussen een headless aanpak en een alles-in-1-platform. Wanneer je hier als projectmanager bewust mee omgaat, is een positief effect op zowel de planning als het resultaat van je project zeker haalbaar.

Meer weten over de keuze tussen een headless aanpak en een alles-in-1-platform? Onze gratis wizard geeft je binnen een paar minuten inzicht in de beste optie voor jouw organisatie.

Leo Wessels
Geschreven door Leo Wessels
Op 4 mei 2021